Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 3

1 Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel; 1 Fiii lui David, care i s-au nascut in Hebron, au fost: intaiul nascut Amnon din Ahinoama Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmeliteanca.
2 al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei; 2 Al treilea, Abesalom, fiul Maacai, fata lui Talmai, regele din Ghesur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3 al cincilea, Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream, cu nevasta sa Egla. 3 Al cincilea, Sefatia din Abitala; al saselea, Itrean din Egla, femeia sa.
4 Aceştia şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani. 4 Acesti sase i s-au nascut in Hebron. In Hebron David a domnit sapte ani si sase luni, iar in Ierusalim a domnit treizeci si trei de ani.
5 Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel; 5 Iata si cei ce i s-au nascut in Ierusalim: Simea, Sobab, Natan si Solomon, patru, din Batseba, fiica lui Amiel.
6 Ibhar, Elişama, Elifelet, 6 Ibhar, Elisama, Elifelet,
7 Noga, Nefeg, Iafia, 7 Nogah, Nefeg, Iafia,
8 Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă. 8 Elisama, Eliada si Elifelet; in total noua.
9 Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor. 9 Acestia sunt toti fiii lui David, afara de cei de la tiitoare. Iar sora lor era Tamara.
10 Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 10 Fiul lui Solomon este Roboam; fiul acestuia este Abia, iar al acestuia, Asa, iar al lui Asa este Iosafat.
11 Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 11 Fiul acestuia este Ioram, al acestuia este Ahazia si al acestuia este Ioas.
12 Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 12 Fiul lui este Amasia, al acestuia este Azaria, iar al acestuia este Ioatam.
13 Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 13 Fiul acestuia este Ahaz, al acestuia este Iezechia, iar al acestuia este Manase;
14 Amon, fiul său; Iosia, fiul său. 14 Fiul acestuia este Amon, iar al acestuia este Iosia.
15 Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum. 15 Fiii lui Iosia au fost: intaiul nascut Iohanan, al doilea Ioiachim, al treilea Sedechia si al patrulea Salum.
16 Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 16 Fiii lui Ioiachim au fost: Iehonia, fiul lui; Sedechia, fiul lui.
17 Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel; 17 Fiii lui Iehonia, cel dus in robie, au fost: Salatiel,
18 Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia. 18 Malchiram, Pedaia, Senatar, Iecamia, Hosama si Nedabia.
19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor; 19 Iar fiii lui Pedaia au fost: Zorobabel si Simei. Iar fiii lui Zorobabel au fost: Mesulam si Hanania, si sora lor Selomit.
20 şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci. 20 Fiii lui Mesulam: Hasuba, Ohel, Berechia, Hasadia si Iusab-Hesed.
21 Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania. 21 Fiii lui Hanania au fost Pelatia si Isaia; fiul acestuia a fost Refaia, al acestuia a fost Arnan, al acestuia a fost Obadia, iar al acestuia Secania.
22 Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase. 22 Fiii lui Secania au fost sase: Semaia, Hatus, Igheal, Bariah, Nearia si Safat.
23 Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei. 23 Fiii lui Nearia au fost trei: Elioenai, Iezechia si Azricam.
24 Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte. 24 Fiii lui Elioenai au fost sapte: Hodavia, Eliasib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia si Anani.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***