Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 27

1 Aceştia sunt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute şi slujbaşi în slujba împăratului pentru tot ce privea şirul cetelor, sosirea şi plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci şi patru de mii de oameni. 1 Iata fiii lui Israel, dupa numarul lor, capii de familie, capeteniile peste mii, peste sute si carmuitorii care, impartiti in cete, slujeau regelui la tot cuvantul, ducandu-se si venind in fiecare luna, in toate lunile anului. In fiecare ceata erau cate douazeci si patru de mii.
2 În fruntea celei dintâi cete, pentru luna întâi, era Iaşobeam, fiul lui Zabdiel: şi avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 2 Peste ceata intai, pentru luna intai, era capetenia Iasobeam, fiul lui Zabdiel; in ceata lui erau douazeci si patru de mii;
3 El era din fiii lui Pereţ şi era capul tuturor căpeteniilor oştirii în luna întâi. 3 El era din fiii lui Fares, mai-mare peste toate capeteniile de ostire in luna intai.
4 În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 4 Peste ceata din luna a doua era Dodai Ahohitul; in ceata lui se afla si capetenia Miclot; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
5 Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul; şi el avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 5 A treia mare capetenie de ostire, pentru luna a treia, era Benaia, fiul lui Iehoiada preotul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
6 Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci şi în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale. 6 Acest Benaia era unul dintre cei treizeci de viteji si capetenie peste ei; si in ceata lui se afla Amizabad, fiul sau.
7 Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab; şi, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 7 A patra capetenie, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, si dupa el era Zebadia, fiul sau; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii;
8 Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Şamehut, izrahitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 8 A cincea capetenie, pentru luna a cincea, era Samhut Izrahitul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
9 Al şaselea, pentru luna a şasea, era Ira, fiul lui Icheş, tecoitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 9 A sasea capetenie, pentru luna a sasea, era Ira, fiul lui Iches Tecoanul; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
10 Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ, pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 10 A saptea capetenie, pentru luna a saptea, era Helet Peloninul, din fiii lui Efraim; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
11 Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai, huşatitul, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 11 A opta capetenie, pentru luna a opta, era Sibecai Husatitul, din semintia lui Zarah; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
12 Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer din Anatot, din beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 12 A noua capetenie, pentru luna a noua, era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
13 Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai din Netofa, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 13 A zecea capetenie, pentru luna a zecea, era Maherai din Netofat, din familia lui Zara; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
14 Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 14 A unsprezecea capetenie, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
15 Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni. 15 A douasprezecea capetenie, pentru luna a douasprezecea, era Heldai din Netofat, din urmasii lui Otniel; si in ceata lui erau douazeci si patru de mii.
16 Iată capii seminţiilor lui Israel. Capul rubeniţilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al simeoniţilor; Şefatia, fiul lui Maaca; 16 Iar peste triburile lui Israel capetenii inalte erau: la Rubeniti, Eliezer, fiul lui Zicri; la Simeon, Sefatia, fiul lui Maaca;
17 al leviţilor: Haşabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Ţadoc; 17 La leviti era Hasabia, fiul lui Chemuel; la Aaron era Tadoc;
18 al lui Iuda: Elihu, din fraţii lui David; al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael; 18 La Iuda era Elihu, din fratii lui David; la Isahar era Omri, fiul lui Micael;
19 al lui Zabulon: Işemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel; 19 La Zabulon era Ismaia, fiul lui Obadia; la Neftali era Ierimot, fiul lui Azriel;
20 al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia; 20 La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; la jumatatea de trib a lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia;
21 al jumătăţii seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătăţii seminţiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner; 21 La jumatatea de trib al lui Manase din Galaad, era Ido, fiul lui Zaharia; la Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner;
22 al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceştia sunt capii seminţiilor lui Israel. 22 La Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. Iata capeteniile triburilor lui Israel.
23 David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la douăzeci de ani în jos din Israel, căci Domnul făgăduise că va înmulţi pe Israel ca stelele cerului. 23 David n-a facut numaratoarea acelora, care erau de la douazeci de ani in jos, pentru ca Domnul zisese ca El va inmulti pe Israel ca stelele cerului.
24 Ioab, fiul Ţeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul Se mâniase pe Israel, din pricina acestei numărători care n-a fost trecută în Cronicile împăratului David. 24 Ioab, fiul Teruiei, incepuse sa faca numaratoarea, dar nu o sfarsise. Si pentru aceasta a venit mania lui Dumnezeu asupra lui Israel si numaratoarea aceea n-a intrat in cronica regelui David.
25 Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindea din ogoare, cetăţi, sate şi turnuri; 25 Peste vistieriile regale era Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste depozitele de provizii de la camp, de prin cetati si de prin sate si turnuri era Ionatan, fiul lui Uzia.
26 Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la ţară, care lucrau pământul; 26 Peste cei ce se indeletniceau cu lucrul campului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub.
27 Şimei din Rama, peste vii; Zabdi din Şefam, peste pivniţele cu vin din vii; 27 Peste vii era Simei din Rama, iar peste depozitele de vin din vii era Zabdi, fiul lui Sifmi.
28 Baal-Hanan din Gheder, peste măslini şi sicomori în câmpie; Ioaş, peste magaziile de untdelemn; 28 Peste livezile de maslini si de smochini din campie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste depozitele de untdelemn era Ioas.
29 Şitrai din Saron, peste boii care păşteau în Saron; Şafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi; 29 Peste vitele mari care pasteau in Saron era Sitrai Hasaroneanul; iar peste cele din vai, Safat, fiul lui Adlai.
30 Obil, ismaelitul, peste cămile; Iehdia din Meronot, peste măgăriţe; 30 Peste camile era Obil Ismaelitul; peste asini era Iehdia Meroneanul.
31 Iaziz, hagarenitul, peste oi; toţi aceştia erau îngrijitori puşi peste averile împăratului David. 31 Peste oi si capre era Iaziz Agariteanul. Toti acestia erau capetenii peste averea regelui David.
32 Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte şi învăţat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului; 32 Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om intelept si scriitor; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era pe langa fiii regelui.
33 Ahitofel era sfetnicul împăratului; Huşai, architul, era prietenul împăratului; 33 Ahitofel era sfetnicul regelui; Husai Architul era prietenul regelui.
34 după Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, şi Abiatar; Ioab era căpetenia oştirii împăratului. 34 Iar dupa Ahitofel a fost Iehoiada, fiul lui Benaia si Abiatar, iar Ioab era capetenia ostirii pe langa rege.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***