Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 25

1 David şi căpeteniile oştirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun care proroceau întovărăşiţi de harpă, de lăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta: 1 Apoi David si capeteniile ostirii au impartit la slujba pe fiii lui Asaf, ai lui Heman si ai lui Iedutun, ca sa prooroceasca acompaniati de harfe, alaute si chimvale.
2 Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf care prorocea după poruncile împăratului. 2 Din fiii lui Asaf au fost randuiti la slujbele lor acestia: Zacur, Iosif, Netania si Asarela, fiii lui Asaf, sub conducerea lui Asaf, care cantau dupa porunca regelui.
3 Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, sub cârmuirea tatălui lor, Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude şi să mărească pe Domnul. 3 Din ai lui Iedutun au fost randuiti fiii lui Iedutun: Ghedalia, Teri, Isaia, Simei, Hasabia si Matitia; ei erau sase sub conducerea tatalui lor Iedutun, care canta din chitara spre slava si lauda Domnului.
4 Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot, 4 Din ai lui Heman au fost randuiti fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Sebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Iosbecasa, Maloti, Hotir si Mahaziot.
5 toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii şi trei fete. 5 Toti acestia sunt fiii lui Heman, care era vazatorul regelui, dupa cuvintele lui Dumnezeu, ca sa mareasca slava Lui. Si i-a dat Dumnezeu lui Heman paisprezece fii si trei fete.
6 Toţi aceştia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului şi aveau chimvale, lăute şi harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau sub poruncile împăratului. 6 Toti acestia cantau sub conducerea tatalui lor in templul Domnului din chimvale, psaltirioane si harpe, la slujbele din templul Domnului, dupa aratarile lui David sau ale lui Asaf, Iedutun si Heman.
7 Erau în număr de două sute optzeci şi opt, cuprinzându-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri. 7 Iar numarul lor, cu al fratilor lor care invatasera sa cante inaintea Domnului, si al tuturor care stiau acest lucru era doua sute optzeci si opt.
8 Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici. 8 Au aruncat si ei sorti pentru randul la slujba, mic cu mare, dascal si ucenic deopotriva.
9 Cel dintâi sorţ ieşit a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece; 9 Intaiul sort a cazut pentru Iosif, fiul lui Asaf, cu fratii si fiii lui; ei erau doisprezece; al doilea, lui Ghedalia cu fratii si fiii lui, ei erau doisprezece;
10 al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 10 Al treilea, lui Zacur cu fratii lui si cu fiii lui; ei erau doisprezece.
11 al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 11 Al patrulea, lui Itri cu fiii si cu fratii lui; ei erau doisprezece.
12 al cincilea, pentru Netania, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 12 Al cincilea, lui Netania cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
13 al şaselea, pentru Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 13 Al saselea, lui Buchia cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
14 al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 14 Al saptelea lui Iesarela cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
15 al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 15 Al optulea, lui Isaia cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
16 al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 16 Al noualea, lui Matania cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
17 al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 17 Al zecelea, lui Simei cu fiii si cu fratii lui; ei erau doisprezece.
18 al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 18 Al unsprezecelea, lui Azareel cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
19 al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 19 Al doisprezecelea, lui Hasabia cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
20 al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 20 Al treisprezecelea, lui Sebuel cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
21 al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 21 Al paisprezecelea, lui Matitia cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
22 al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 22 Al cincisprezecelea, lui Ierimot cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
23 al şaisprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 23 Al saisprezecelea, lui Hanania cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
24 al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 24 Al saptesprezecelea, lui Iosbecasa cu fiii si cu fratii lui; ei erau doisprezece.
25 al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 25 Al optsprezecelea, lui Hanani cu fiii si fratii lui; acestia erau doisprezece.
26 al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 26 Al nouasprezecelea, lui Maloti cu fiii si fratii lui; acestia erau doisprezece.
27 al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 27 Al douazecilea, lui Eliata cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
28 al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 28 Al douazeci si unulea, lui Hotir cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
29 al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 29 Al douazeci si doilea, lui Ghidalti cu fiii si fratii lui; ei erau doisprezece.
30 al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece; 30 Al douazeci si treilea, lui Mahaziot cu fiii si fratii lui; acestia erau doisprezece.
31 al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece. 31 Al douazeci si patrulea, lui Romamti-Ezer cu fiii si fratii lui; acestia erau doisprezece.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***