Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 24

1 Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar. 1 Iata acum cetele in care au fost impartiti fiii lui Aaron: Fiii lui Aaron au fost: Nadab, Abiud, Eleazar si Itamar.
2 Nadab şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi. 2 Nadab si Abiud au murit inainte de tatal lor, iar copii n-au avut si de aceea au preotit numai pe Eleazar si Itamar.
3 David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec, din urmaşii lui Itamar. 3 David i-a impartit astfel: Pe Tadoc, unul din fiii lui Eleazar si pe Ahimelec, unul din fiii lui Itamar, i-a pus sa faca slujbele cu randul.
4 Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar, şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti, şi fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părinteşti. 4 S-au gasit insa intre fiii lui Eleazar mai multe capetenii decat intre fiii lui Itamar si i-a impartit astfel: Din fiii lui Eleazar saisprezece capi de familii, iar din fiii lui Itamar opt.
5 I-au împărţit prin sorţi, între unii şi alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar. 5 Si i-a impartit prin sorti, pentru ca cei mai insemnati in locasul sfant si inaintea lui erau dintre fiii lui Eleazar si dintre fiii lui Itamar.
6 Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai marilor, înaintea preotului Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor. Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar şi au tras şi câte una pentru Itamar. 6 Si i-a inscris Semaia, fiul lui Natanael, scriitor din leviti, inaintea fetei regelui si a capeteniilor, inaintea preotilor Tadoc si Ahimelec, fiul lui Abiatar si inaintea capilor de familie ai preotilor si levitilor, luand prin tragere la sorti o familie din neamul lui Eleazar si apoi una din neamul lui Itamar.
7 Cel dintâi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia; 7 Intaiul sort a cazut lui Iehoiarib, al doilea lui Iedaia,
8 al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim; 8 Al treilea lui Harim, al patrulea lui Seorim,
9 al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin; 9 Al cincilea lui Malchia, al saselea lui Miiamin,
10 al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia; 10 Al saptelea lui Hacot, al optulea lui Abia,
11 al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania; 11 Al noualea lui Iesua, al zecelea lui Secania,
12 al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim; 12 Al unsprezecelea lui Eliasib, al doisprezecelea lui Iachim,
13 al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieşebeab; 13 Al treisprezecelea lui Hupa, al paisprezecelea lui Isbaal,
14 al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer; 14 Al cincisprezecelea lui Bilga, al saisprezecelea lui Imer,
15 al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ; 15 Al saptesprezecelea lui Hezir, al optsprezecelea lui Hapitet,
16 al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel; 16 Al nouasprezecelea lui Petahia, al douazecilea lui Iezechiel,
17 al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul; 17 Al douazeci si unulea lui Iachin, al douazeci si doilea lui Gamul,
18 al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia. 18 Al douazeci si treilea lui Delaia si al douazeci si patrulea lui Maazia.
19 Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel. 19 Aceasta era insirarea lor la slujba, cum trebuia sa vina in templul Domnului, dupa randuiala lor data prin Aaron, tatal lor, cum poruncise acestuia Domnul Dumnezeul lui Israel.
20 Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. - Din fiii lui Amram: Şubael; din fiii lui Şubael: Iehdia; 20 Ceilalti fiii ai lui Levi au fost impartiti astfel: Din fiii lui Amram: Subael; din fiii lui Subael: Iehdia;
21 din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia. 21 Din fiii lui Rehabia, intaiul era Isia;
22 Din iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot: Iahat. 22 Din ai lui Ithar, Selomot; din ai lui Selomot era Iahat;
23 Fiii lui Hebron: Ieria; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam, al patrulea. 23 Din ai lui Hebron intaiul era Ieria, al doilea, Amaria, al treilea, Iahaziel, al patrulea, Iecameam.
24 Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir; 24 Din ai lui Uziel era Mica; din ai lui Mica era Samir.
25 fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia. - 25 Fratele lui Mica a fost Isia; din fiii lui Isia era Zaharia.
26 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia. 26 Fiii lui Merari au fost: Mahli si Musi; din fiii lui Iaazia a fost Beno;
27 Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri. 27 Din fiii lui Merari, dupa Iaazia, au fost: Beno, Soham, Zacur si Ibri.
28 Din Mahli: Eleazar, care n-a avut fii; 28 Mahli a avut pe Eleazar, iar acesta n-a avut fii.
29 din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel. 29 Chis a avut pe Ierahmeel.
30 Fiii lui Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot. Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti. 30 Fiii lui Musi au fost: Mahli, Eder si Ierimot. Acestia sunt fiii levitilor, dupa familii.
31 Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţi înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi. 31 Au aruncat si ei sorti la fel ca si fratii lor, fiii lui Aaron, inaintea fetei regelui David, a lui Tadoc si Ahimelec, si a capilor familiilor preotesti si levite, fara sa se faca deosebire intre cei batrani si cei tineri.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***