Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 2

1 Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 1 Iata acum fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer. 2 Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad si Aser.
3 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceştia trei i s-au născut din fata lui Şua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât. 3 Fiii lui Iuda sunt: Ir, Onan si Sela. Acesti trei i s-au nascut lui din fata unui canaanit anume Sua. Ir, intaiul nascut al lui Iuda, a fost rau in ochii Domnului si l-a omorat.
4 Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci. 4 Tamara, nora lui Iuda, i-a nascut acestuia pe Fares si pe Zara. Asa ca, de totii, fiii lui Iuda au fost cinci.
5 Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul. 5 Fiii lui Fares sunt Hetron si Hamul.
6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci. - 6 Fiii lui Zara sunt: Zimri, Etan, Heman, Calcol si Darda; cinci de toti.
7 Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârşire. - 7 Fiul lui Carmi este Acar, care a adus nenorocire asupra lui Israel, calcand juramantul.
8 Fiul lui Etan: Azaria. 8 Fiul lui Etan este Azaria.
9 Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb). 9 Fiii lui Hetron care i s-a nascut sunt: Ierahmeel, Ram si Chelubai (Caleb).
10 Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda. 10 Lui Ram insa i s-a nascut Aminadab; lui Aminadab i s-a nascut Naason, capetenia fiilor lui Iuda.
11 Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. 11 Lui Naason i s-a nascut Salmon, lui Salmon i s-a nascut Booz.
12 Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. 12 Lui Booz i s-a nascut Obed, lui Obed i s-a nascut Iesei.
13 Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Şimea, al treilea; 13 Lui Iesei i s-a nascut Eliab, intaiul sau nascut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Sama,
14 pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea; 14 Al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai,
15 pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea. 15 Al saselea, Otem si al saptelea, David.
16 Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei. 16 Surorile lor au fost Teruia si Abigail. Fiii Teruiei au fost trei: Abisai, Ioab si Asael.
17 Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul. 17 Abigail a nascut pe Amasa; iar tatal lui Amasa este Ieter Ismaelitul.
18 Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevasta sa Azuba şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon. 18 Caleb, fiul lui Hetron, a avut de la Azuba, femeia sa, si de la Ieriot urmatorii copii: Ieser, Sobab si Ardon.
19 Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur. 19 Murind insa Azuba, Caleb si-a luat de femeie pe Efrata si aceasta i-a nascut pe Hur.
20 Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. - 20 Lui Hur i s-a nascut Urie; lui Urie i s-a nascut Betaleel.
21 În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub. 21 Dupa aceea Hetron a intrat la fata lui Machir, tatal lui Galaad; si a luat-o, fiind de saizeci de ani si ea i-a nascut fiu pe Segub.
22 Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului. 22 Lui Segub i s-a nascut Iair si avea el atunci douazeci si trei de cetati in pamantul Galaadului.
23 Gheşuriţii şi sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 23 Dar Ghesurenii si Sirienii le-au luat salasurile lui Iair cu Chenatul si cetatile care tineau de el, in numar de saizeci. Toate aceste cetati erau ale fiilor lui Machir, tatal lui Galaad.
24 După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa. 24 Dupa ce a murit Hetron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Hetron, tatal sau, care a nascut pe Asur, tatal lui Tecoa.
25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia. 25 Fiii lui Ierahmeel, intaiul nascut al lui Hetron, sunt: intaiul nascut Ram, dupa el Vuna, Oren, Otem si Ahia.
26 Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. - 26 Ierahmeel a mai avut si alta femeie, cu numele Atara; aceasta este mama lui Onan.
27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. - 27 Fiii lui Ram, intaiul nascut al lui Ierahmeel, sunt: Maat, Iamin si Echer.
28 Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur. 28 Fiii lui Onan au fost: Samai si Iada. Fiii lui Samai au fost: Nadab si Abisur.
29 Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid. 29 Numele femeii lui Abisur era Abihail si aceasta i-a nascut pe Ahban si pe Molid.
30 Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii. 30 Fiii lui Nadab au fost: Seled si Efraim. Dar Seled a murit fara copii.
31 Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai. 31 Fiul lui Efraim a fost Isei, iar fiul lui Isei a fost Sesan; iar fiul lui Sesan a fost Ahlai.
32 Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii. 32 Fiii lui Iada, fratele lui Samai, au fost Ieter si Ionatan. Ieter a murit fara copii.
33 Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. - Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel. - 33 Fiii lui Ionatan au fost: Pelet si Zaza. Acestia sunt fiii lui Ierahmeel.
34 Şeşan n-a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob egiptean, numit Iarha. 34 Sesan n-a avut fii, ci numai fiice. Sesan avea un rob egiptean, cu numele Iarha.
35 Şi Şeşan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai. 35 Sesan a dat pe o fata a sa lui Iarha, robul sau, de femeie si ea a nascut pe Atai.
36 Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad; 36 Atai a avut de fiu pe Natan, iar lui Natan i s-a nascut Zabad.
37 Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed; 37 Lui Zabad i s-a nascut Eflal, iar lui Eflal i s-a nascut Obed.
38 Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria; 38 Lui Obed i s-a nascut Iehu, iar lui Iehu i s-a nascut Azaria.
39 Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa. 39 Lui Azaria i s-a nascut Helet, iar lui Helet i s-a nascut Eleasa.
40 Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum; 40 Lui Eleasa i s-a nascut Sismai, iar lui Sismai i s-a nascut Salum.
41 Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama. 41 Salum a avut de fiu pe Iecamia, iar Iecamia pe Elisama.
42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron. 42 Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, era Mesa, intaiul sau nascut, tatal lui Zif. Acesta a avut ca fiu pe Maresa, tatal lui Hebron.
43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema. 43 Fiii lui Hebron sunt: Core, Tapuah, Rechem si Sema.
44 Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai. 44 Lui Sema i s-a nascut Raham tatal lui Iorchean, iar lui Rechem i s-a nascut Samai.
45 Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur. 45 Fiul lui Samai a fost Maon, iar Maon este tatal lui Bet-Tur.
46 Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez. 46 Si Efa, concubina lui Caleb, a nascut pe Haran, Mota si Gazez; iar Haran a fost tatal lui Gazez.
47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf. 47 Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Ghesan, Pelet, Efa si Saaf.
48 Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana. 48 Concubina lui Caleb, Maaca, a nascut pe Seber si pe Tirhana;
49 Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa. 49 Tot ea a nascut pe Saaf, tatal Madmanei, pe Seva, tatal Macbenei si tatal Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.
50 Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei şi tatăl lui Chiriat-Iearim; 50 Acestia au fost fiii lui Caleb. Fiul lui Hur, intaiul nascut al Efratei a fost Sobal, tatal lui Chiriat-Iearim;
51 Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. 51 Salma, tatal lui Betleem; Haref, tatal lui Betgader.
52 Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot. 52 Sobal, tatal Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Hati si Hamenuhot.
53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii; din aceste familii au ieşit ţoreatiţii şi eştaoliţii. 53 Familiile Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Sumatienii si Misraenii. Din acestea se trag Toreenii si Estauleenii.
54 Fiii lui Salma: Betleem şi netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii; 54 Fiii lui Salma sunt: Betleem, Netofatitii, Atrot-Bet-Ioab, jumatate din Manahteni, Toareni,
55 şi familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, şimeatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab. 55 Familiile Soferitilor, care traiau in Iabet, Tiratitii, Simatitii, Sucatitii. Acestia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatal casei lui Recab.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***