Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 15

1 David şi-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu şi a ridicat un Cort pentru el. 1 David si-a zidit case in cetatea lui David; a pregatit un loc chivotului lui Dumnezeu, si a ridicat un cort pentru el.
2 Atunci David a zis: "Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească pe vecie." 2 Atunci David a zis: ?Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decit de Leviti, caci pe ei i-a ales Domnul sa duca chivotul lui Dumnezeu si sa-i slujeasca pe vecie.
3 Şi David a strâns tot Israelul la Ierusalim, ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise. 3 Si David a strins tot Israelul la Ierusalim ca sa suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregatise.
4 David a strâns pe fiii lui Aaron şi pe leviţi: 4 David a strins pe fiii lui Aaron si pe Leviti:
5 din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel şi pe fraţii săi, o sută douăzeci; 5 din fiii lui Chehat: pe capetenia Uriel si pe fratii sai, o suta douazeci;
6 din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia şi pe fraţii săi, două sute douăzeci; 6 din fiii lui Merari: pe capetenia Asaia si pe fratii sai, doua sute douazeci;
7 din fiii lui Gherşon: pe căpetenia Ioel şi pe fraţii săi, o sută treizeci; 7 din fiii lui Ghersom: pe capetenia Ioel si pe fratii sai, o suta treizeci;
8 din fiii lui Eliţafan: pe căpetenia Semaia şi pe fraţii săi, două sute; 8 din fiii lui Elitafan: pe capetenia Semaia si pe fratii sai, doua sute;
9 din fiii lui Hebron: pe căpetenia Eliel şi pe fraţii săi, optzeci; 9 din fiii lui Hebron, pe capetenia Eliel si pe fratii sai, optzeci;
10 din fiii lui Uziel: pe căpetenia Aminadab şi pe fraţii săi, o sută doisprezece. 10 din fiii lui Uziel, pe capetenia Aminadab si pe fratii sai, o suta doisprezece.
11 David a chemat pe preoţii: Ţadoc şi Abiatar, şi pe leviţii: Uriel, Asaia, Ioel, Şemaia, Eliel şi Aminadab 11 David a chemat pe preotii Tadoc si Abiatar, si pe Levitii Uriel, Asaia, Ioel, Semaia, Eliel si Aminadab.
12 şi le-a zis: "Voi sunteţi capii de familie ai leviţilor, sfinţiţi-vă, voi şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit. 12 Si le-a zis: ?Voi sinteti capii de familie ai Levitilor, sfintiti-va, voi si fratii vostri, si suiti chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregatit.
13 Pentru că n-aţi fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după Lege." 13 Pentru ca n'ati fost intiias data, deaceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, caci nu L-am cautat dupa lege.?
14 Preoţii şi leviţii s-au sfinţit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. 14 Preotii si Levitii s'au sfintit ca sa suie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel.
15 Fiii leviţilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu nişte drugi, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului. 15 Fiii Levitilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niste drugi, cum poruncise Moise, dupa cuvintul Domnului.
16 Şi David a zis căpeteniilor leviţilor să aşeze pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, harpe şi ţambale, şi să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie. 16 Si David a zis capeteniilor Levitilor sa aseze pe fratii lor cintareti cu instrumente de muzica, cu laute, arfe si timbale, si sa sune din ele cintari rasunatoare, in semn de bucurie.
17 Leviţii au aşezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre fraţii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; şi dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan, fiul lui Cuşaia; 17 Levitii au asezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre fratii lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; si dintre fiii lui Merari, fratii lor, pe Etan, fiul lui Cusaia;
18 apoi împreună cu ei pe fraţii lor de a doua mână: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele, şi Micneia, şi Obed-Edom, şi Ieiel, uşieri. 18 apoi impreuna cu ei pe fratii lor de a doua mina: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Semiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele si Micneia, si Obed-Edom si Ieiel, usieri.
19 Cântăreţii, Heman, Asaf şi Etan aveau ţambale de aramă, ca să sune din ele. 19 Cintaretii Heman, Asaf si Etan aveau timbale de arama, ca sa sune din ele.
20 Zaharia, Aziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia aveau lăute pe alamot; 20 Zaharia, Aziel, Semiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia si Benaia aveau laute pe alamot;
21 şi Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel şi Azazia aveau harpe cu opt corzi, ca să sune tare. 21 si Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel si Azazia, aveau arfe cu opt coarde, ca sa sune tare.
22 Chenania, căpetenia muzicii între leviţi, cârmuia muzica, fiindcă era meşter. 22 Chenania, capetenia muzicii intre Leviti, cirmuia muzica, fiindca era mester.
23 Berechia şi Elcana erau uşierii chivotului. 23 Berechia si Elcana erau usierii chivotului.
24 Şebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia şi Eliezer, preoţii, sunau din trâmbiţe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşierii chivotului. 24 Sebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia si Eliezer, preotii, sunau din trimbite inaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom si Iehia erau usierii chivotului.
25 David, bătrânii lui Israel şi căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei. 25 David, batrinii lui Israel, si capeteniile miilor au pornit astfel sa suie chivotul legamintului Domnului de la casa lui Obed-Edom, in mijlocul bucuriei.
26 Când a ajutat Dumnezeu pe leviţi să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci. 26 Cind a ajutat Dumnezeu pe Leviti sa ridice chivotul legamintului Domnului, au jertfit sapte vitei si sapte berbeci.
27 David era îmbrăcat cu o manta de in subţire; tot aşa erau îmbrăcaţi toţi leviţii care duceau chivotul, cântăreţii şi Chenania, căpetenia muzicii între cântăreţi, şi David avea pe el un efod de in. 27 David era imbracat cu o manta de in suptire; tot asa erau imbracati toti Levitii, cari duceau chivotul, cintaretii, si Chenania, capetenia muzicii intre cintareti, si David avea pe el un efod de in.
28 Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbiţe şi de chimvale, şi făcând să răsune lăutele şi harpele. 28 Tot Israelul a suit chivotul legamintului Domnului cu strigate de bucurie, cu sunete de goarne, de trimbite, si de chimvale, si facind sa rasune lautele si arfele.
29 Pe când intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră şi, când a văzut pe împăratul David sărind şi jucând, l-a dispreţuit în inima ei. 29 Pe cind intra in cetatea lui David chivotul legamintului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastra, si cind a vazut pe imparatul David sarind si jucind, l-a dispretuit in inima ei.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***