Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator
Capitolul precedent

1 Cronici 11

1 Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: "Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta. 1 Dupa aceea s-au adunat toti Israelitii la David in Hebron zicand: "Iata noi suntem oasele tale si carnea ta.
2 Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai şi aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: "Tu vei paşte pe poporul Meu, Israel, şi tu vei fi căpetenia poporului Meu, Israel." 2 Si mai inainte, cand Saul era inca rege, tu ai povatuit pe Israel la razboi si l-ai adus teafar inapoi si Domnul Dumnezeul tau ti-a spus: Tu vei paste pe poporul Meu Israel si tu vei fi povatuitorul poporului Meu Israel".
3 Astfel toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, şi David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel. 3 Si au venit toate capeteniile lui Israel la rege in Hebron si a incheiat cu ei David legamant in Hebron inaintea fetei Domnului; si au uns pe David de rege peste Israel, dupa cuvantul Domnului care fusese prin Samuel.
4 David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiţii, locuitorii ţării. 4 Apoi s-a dus David si tot Israelul la Ierusalim, adica la Iebus. Acolo insa erau Iebuseii, locuitorii tarii aceleia.
5 Locuitorii Iebusului au zis lui David: "Nu vei intra aici." Dar David a luat cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David. 5 si au zis locuitorii Iebusului catre David: "Nu vei intra aici!" Dar David a luat cetatea Sionului. Aceasta este cetatea lui David.
6 David zisese: "Oricine va bate cel dintâi pe iebusiţi va fi căpetenie şi domn." Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi, şi a ajuns căpetenie. 6 Apoi a zis David: "Cine va lovi cel dintai pe Iebuseu, acela va fi cap si capetenie peste ostire". Si s-a sculat inainte de toti Ioab, fiul Teruiei, si s-a facut capetenie.
7 David s-a aşezat în cetăţuie; de aceea au numit-o cetatea lui David. 7 David a locuit in cetatea aceea si ea s-a si numit cetatea lui David.
8 Au făcut zid împrejurul cetăţii, de la Milo de jur împrejur; şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii. 8 El a zidit cetatea imprejur, incepand de la Milo, iar Ioab a reinnoit celelalte parti ale cetatii.
9 David ajungea din ce în ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el. 9 Dupa aceea a propasit David si s-a ridicat din ce in ce mai mult si Domnul Savaot era cu. el.
10 Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David şi care l-au ajutat, împreună cu tot Israelul, să-şi întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după cuvântul Domnului cu privire la Israel. 10 Iata cei mai de seama dintre puternicii lui David, care s-au luptat tare impreuna cu el, in domnia lui, impreuna cu tot Israelul, ca sa intareasca domnia lui asupra lui Israel, dupa cuvantul Domnului.
11 Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată. 11 Si iata numarul vitejilor pe care i-a avut David: Iasobeam (Ioseb-Basebet), fiul lui Hacmoni, cel mai de seama intre cei treizeci; el si-a ridicat sulita asupra a trei sute de oameni si i-a ucis dintr-o data.
12 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul din cei trei războinici. 12 Dupa el vine Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul, unul din cei trei viteji.
13 El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: şi poporul fugea dinaintea filistenilor. 13 Acesta a fost cu David la Pasdamim, unde se adunasera Filistenii pentru razboi. Acolo, parte din camp era semanat cu orz si Israelitii au fugit de Filisteni;
14 S-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire. 14 Dar ei au stat in mijlocul campului, l-au aparat si au infrant pe Filisteni si le-a daruit Domnul biruinta mare.
15 Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă, în peştera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea refaimiţilor. 15 Trei din cele treizeci de capetenii s-au coborat pe stanca la David, in pestera Adulam, cand tabara Filistenilor era asezata in valea Refaim.
16 David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a filistenilor era la Betleem. 16 David atunci era la loc intarit, iar ostirea de intarire a Filistenilor era atunci in Betleem.
17 David a avut o dorinţă şi a zis: "Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?" 17 Si a dorit David si a zis: "Cine ma va adapa cu apa din fantana Betleemului care este la poarta?"
18 Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. 18 Atunci acesti trei au strabatut prin tabara Filistenilor, au scos apa din fantana Betleemului cea de la poarta si au luat-o si au dus-o lui David. Dar David n-a voit sa o bea si a varsat-o inaintea Domnului,
19 El a zis: "Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o." Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji. 19 Zicand: "Sa ma fereasca Dumnezeu sa fac eu aceasta! As putea sa beau eu sangele celor care s-au dus acolo cu primejduirea vietii lor? Caci cu primejduirea vietii lor au adus-o!" Si n-a vrut sa o bea. Iata ce au facut acesti trei viteji.
20 Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni şi i-a omorât; şi i-a mers faima între cei trei. 20 Si Abisai, fratele lui Ioab, era capetenia celor trei; el a ranit deodata cu sulita trei sute de oameni si era vestit intre cei trei.
21 El era cel mai cu vază din cei trei din rândul al doilea şi a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi; 21 El era mai stralucit decat cei treizeci si le era capetenie, dar cu ceilalti trei nu era deopotriva.
22 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada. 22 Benaia, fiul lui Iehoiada, barbat viteaz, mare dupa fapte, era din Cabteel; el a ucis doi fii ai lui Ariel Moabitul si s-a coborat intr-o groapa si a ucis un leu pe o vreme cu zapada.
23 El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coţi şi avea în mână o suliţă ca sulul unui ţesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu ea. 23 Tot el a ucis un egiptean, un om cu statura de cinci coti, care avea in mana o sulita, ca un sul de la razboiul de tesut; el s-a dus la el cu toiagul, i-a smuls sulita din mana si l-a ucis cu sulita lui.
24 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi i-a mers faima printre cei trei viteji. 24 Iata ce a facut Benaia, fiul lui Iehoiada, care era in cinste la cei trei viteji.
25 Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el. 25 El era mai vestit decat cei treizeci, dar cu cei trei nu era deopotriva si David l-a pus cel mai de aproape implinitor al poruncilor sale.
26 Vitejii oştirii: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem; 26 Iar dintre ostenii cei mai de seama erau: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem;
27 Şamot din Haror; Heleţ din Palon; 27 Samot din Haror; Helet din Pelon;
28 Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa; Abiezer din Anatot; 28 Ira, fiul lui Iches din Tecoa; Abiezer din Anatot;
29 Sibecai, huşatitul; Ilai din Ahoah; 29 Sibecai Husateul, Ilai din Ahoh;
30 Maharai din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa; 30 Maharai din Netofat, Heled, fiul lui Baana din Netofat,
31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin; Benaia din Piraton; 31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin; Benaia din Piraton
32 Hurai din Nahale-Gaaş; Abiel, din Araba; 32 Hurai din Nahali-Gaas; Abiel din Araba;
33 Azmavet din Baharum; Eliahba din Şaalbon; 33 Azmavet din Bahurim; Eliahba din Saalbon;
34 Bene-Haşem din Ghizon; Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar; 34 Fiii lui Hasem din Ghizon: Ionatan, fiul lui Saghi din Harar;
35 Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur; 35 Ahiam, fiul lui Sacar din Harar; Elifelet, fiul lui Uri.
36 Hefer din Mechera; Ahia din Palon; 36 Hefer din Mechera, Ahia din Pelon,
37 Heţro din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai; 37 Hetro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai;
38 Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; 38 Ioil, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;
39 Ţelec, amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei; 39 Telec Amonitul; Nahrai din Beerot, purtatorul de arme al lui Ioab, fiul Teruiei,
40 Ira din Ieter; Gareb din Ieter; 40 Ira din Iatir, Gareb din Iatir;
41 Urie, hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai; 41 Urie Heteul; Zabad, fiul lui Ahlai;
42 Adina, fiul lui Şiza, rubenitul, căpetenia rubeniţilor, şi treizeci împreună cu el; 42 Adina, fiul lui Siza Rubenitul, capetenia Rubenitilor care avea sub el treizeci de insi,
43 Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni; 43 Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni,
44 Ozia din Aştarot; Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer; 44 Uzia din Astarot; Sama si Iehiel, fiii lui Hotam din Aroer,
45 Iediael, fiul lui Şimri; Ioha, fratele său, tiţitul; 45 Iediael, fiul lui Simri si Ioha, fratele lui Tititul,
46 Eliel din Mahavim; Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam; Itma, moabitul; 46 Eliel din Mahavim, Ieribai si Iosavia, fiii lui Elnaam si Itma Moabitul,
47 Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia. 47 Eliel, Obed si Iaasiel din Metoba.
Capitolul urmator
Capitolul precedent
pixel
***