Biblia Online in Limba Romana
eBible.ro

eBible.ro - Biblia Online in Limba Romana

Capitolul urmator

1 Cronici 1

1 Adam, Set, Enoş, 1 Adam, Set, Enos;
2 Chenan, Mahalaleel, Iered, 2 Chenan, Mahalaleel, Iared;
3 Enoh, Metuşelah, Lemec, 3 Enoh, Matusalem, Lameh;
4 Noe. Sem, Ham şi Iafet. 4 Noe, Sem, Ham si Iafet.
5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras. 5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elisa, Tubal, Mesec si Tiras.
6 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma. - 6 Fiii lui Gomer: Aschenaz, Rifat si Togarma.
7 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim. 7 Fiii lui Iavan: Elisa, Tarsis, Chitim si Dodanim.
8 Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. - 8 Fiii lui Ham: Cus, Mitraim, Put si Canaan.
9 Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. - Fiii lui Raema: Seba şi Dedan. 9 Fiii lui Cus: Seba, Havila, Savta Rama si Sabteca. Fiii lui Rama: Seba si Dedan.
10 Cuş a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. - 10 Lui Cus i s-a mai nascut de asemenea si Nimrod. Acesta a inceput sa fie puternic pe pamant.
11 Miţraim a născut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi, 11 Lui Mitraim i s-a nascut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
12 Patrusimi, Casluhimi, din care au ieşit filistenii şi caftorimii. - 12 Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii si Caftorim.
13 Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het, 13 Lui Canaan i s-au nascut: Sidon, intaiul sau nascut si Het,
14 şi pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi, 14 Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
15 heviţi, archiţi, siniţi, 15 Heveu, Archeu, Sineu,
16 arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi. 16 Arvadeu, Temareu si Hamateu.
17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec. - 17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud si Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter si Mesec.
18 Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Eber. 18 Lui Arpaxad i s-a nascut Cainan, lui Cainan i s-a nascut Selah, lui Selah i s-a nascut Eber.
19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 19 Lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca in zilele lui s-a impartit tara; iar numele fratelui sau era Ioctan.
20 Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah, 20 Lui Ioctan i s-au nascut: Almodad, Selef, Hatarmavet, Iarah,
21 pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla, 21 Hadoram, Uzal, Dicla,
22 pe Ebal, pe Abimael, pe Seba, 22 Ebal, Abimael, Seba,
23 pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan. 23 Ofir, Havila si Iobab. Toti acestia sunt fiii lui Ioctan.
24 Sem, Arpacşad, Şelah, 24 Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
25 Eber, Peleg, Rehu, 25 Eber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nahor, Terah, 26 Serug, Nahor, Terah
27 Avram, adică Avraam. 27 Si Avram, adica Avraam.
28 Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael. 28 Fiii lui Avraam sunt Isaac si Ismael.
29 Iată sămânţa lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam, 29 Iata spita neamului lor: Nebaiot, intaiul nascut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 30 Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael. 31 Ietur, Nafis si Chedma. Acestia sunt fiii lui Ismael.
32 Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. - Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan. - 32 Fiii Cheturei, tiitoarea lui Avraam. Ea a nascut pe Zimran, Iocsan, Medan, Madian, Isbac si Suah. Fiii lui Iocsan sunt: Seba si Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Asurim, Letusim si Leumim.
33 Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. - Aceştia sunt toţi fiii Cheturei. 33 Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida si Eldaa. Toti acestia sunt fiii Cheturei.
34 Avraam a născut pe Isaac. - Fiii lui Isaac: Esau şi Israel. 34 Lui Avraam i s-a nascut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav si Israel.
35 Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core. - 35 Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieus, Ialam si Core.
36 Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna şi Amalec. - 36 Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Tefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a nascut pe Amalec.
37 Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. 37 Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Sama si Miza.
38 Fiii lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan. - 38 Fiii lui Seir sunt: Lotan, Sobal, Tibeon, Ana, Dison, Eter si Disan.
39 Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna. - 39 Fiii lui Lotan sunt: Hori si Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
40 Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. - Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. - 40 Fiii lui Sobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Sefo si Onam. Fiii lui Tibeon sunt: Aia si Ana.
41 Fiul lui Ana: Dişon. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran. - 41 Fiii lui Ana sunt: Dison si Olibama; fiii lui Dison sunt: Hemdan, Esban, Itran si Cheran.
42 Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran. 42 Fiii lui Eter sunt: Bilhan, Zaavan si Acan; fiii lui Disan sunt: Ut si Aran.
43 Iată împăraţii care au domnit în ţara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. - Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba. - 43 Acestia sunt regii care au domnit in pamantul Edom, inainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea caruia se numea Dinhaba.
44 Bela a murit; şi, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra. - 44 Murind Bela, dupa el a fost facut rege Iobab, fiul lui Zerah din Botra.
45 Iobab a murit; şi, în locul lui, a domnit Huşam din ţara temaniţilor. - 45 Dupa moartea lui Iobab s-a facut rege Husam, in tara Temanitilor.
46 Huşam a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. - 46 Murind Husam, s-a facut rege dupa el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiti in campia Moabului. Orasul lui se numea Avit.
47 Hadad a murit; şi, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. - 47 Murind Hadad, s-a facut rege dupa el Samla, din Masreca;
48 Samla a murit; şi, în locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Râu. - 48 Murind Samla, s-a facut rege dupa el Saul, din Rehobotul cel de langa rau.
49 Saul a murit; şi, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. - 49 Murind Saul, s-a facut rege dupa el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
50 Baal-Hanan a murit; şi, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi; şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. - 50 Murind Baal-Hanan, s-a facut rege dupa el Hadad. Numele cetatii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
51 Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet, 51 Murind Hadad, au urmat capetenii peste Edom: capetenia Timna, capetenia Alia, capetenia Ietet,
52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 52 Capetenia Oholibama, capetenia Ela, capetenia Pinon,
53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 53 Capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mibtar,
54 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului. 54 Capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile Edomului.
Capitolul urmator
pixel
***